ตะกร้าสินค้า
ไม่มีสินค้าในตะกร้า.

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิช

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและข้อมูลของคุณที่เรารวบรวม ดังนั้นนี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราปฏิบัติตาม:

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณทำการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ หรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรา เราอาจจะเก็บข้อมูลเช่นชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เพื่อการสื่อสารและการให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆ เช่นการติดต่อและการให้บริการตามที่คุณขอ การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลในทางที่ไม่เกี่ยวข้อง

3. การเปิดเผยข้อมูล

เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกเว้นเมื่อจำเป็นตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เป็นการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย

4. ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่เต็มที่ได้

5. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ควบคุมโดยเรา เราไม่รับผิดชอบในเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อเราพิจารณาว่าเป็นไปตามความเหมาะสม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางนี้

7. การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่อที่เราได้ระบุไว้บนเว็บไซต์

8. การคืนเงิน

เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน หากคุณไม่พอใจกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เราให้มา และมีนโยบายการคืนเงิน คุณสามารถดำเนินการคืนเงินได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

- คำขอคืนเงินจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

- คำขอคืนเงินอาจต้องมีหลักฐานหรือเหตุผลที่ชัดเจน

- เงื่อนไขการคืนเงินอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้รับ

กรุณาทราบว่านโยบายการคืนเงินอาจมีการแยกแยะตามประเทศหรือพื้นที่ที่คุณใช้บริการ เพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน กรุณาตรวจสอบหรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน